Rondelle DIN 125A e DIN 9021
Rondelle DIN 440
Rondelle NFE 25513
Rondelle varie
Rondelle bombate